Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

 

Додаток  до Річного плану закупівель  на 2015 рік

Державна екологічна інспекція України 37508533

                                           (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі   Код КЕКВ (для бюджетних коштів)   Очікувана вартість предмета закупівлі  Процедура закупівлі  Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі  Примітки 
1 2 3 4 5 6

Погашення кредиторської заборгованості

за 2014 рік

2210 6727,00 (Шість тисяч сімсот двадцять сім грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі  протягом року

Вироби канцелярські, паперові 17.23.1

(придбання паперу А-4, папок, файлів, книг обліку, скоросшивачів, конвертів)

2210 31098,00 (Тридцять одна тисяча дев`яносто вісім грн.00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші 58.19.1

(придбання поштових марок)   

2210 15995,00  (П`ятнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`яьт грн.. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Журнали та періодичні видання друковані 58.14.1                                                                 (передплата журналів та періодичних видань) 2210 5300,00 (П`ять тисяч триста гр.00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 19.20.2
(придбання пально - мастильних матеріалів: Бензин А-95; Дизпаливо)

2210 60880,00 (Шістдесят тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Погашення кредиторської заборгованості
за 2014 рік
2240 4698,00 (Чотири тисячі шістсот дев`яносто вісім грн..00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки 84.24.1
(послуги з охорони майна, приміщення)
2240 23319,00 (Двадцять три тисячі триста дев`ятнадцять грн.. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Послуги посередників щодо продажу рекламного місця 73.12.1
(розміщення оголошень в газеті)
2240 1112,00 (Одна тисяча сто дванадцять грн.. 00 коп) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Послуги щодо страхування автотранспорту 65.12.2
(страхування водіїв; страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобівї)
2240 3000,00 (Три тисячі грн.. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек  65.12.4
(страхування орендованих приміщень)
2240 1919,00 (Одна тисяча дев`ятсот дев`ятнадцять грн.. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості 68.20.1
(договір оренди та відшкодування експлуатаці1йних витрат  з Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. Думанського НАН України)
2240 39271,00 (Тридцять дев`ять тисяч двісті сімдесят одна грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Послуги інженерні 71.12.1
(Послуги з повірки приладів)
2240 9145,00 (Дев`ять тисяч сто сорок п`ять грн. о окоп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Послуги професійні,технічні, комерційні, інші, н.в.і.у.   74.90.2
(Проведення атестації відділу інсирументально-лабораторного контролю)
2240 20000,00 (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Ремонтування компютерів і периферійного устатковання  95.11.1
(послуги щодо технічного обслуговування комп`ютерної техніки, оплата послуг з перезарядки картриджів)
2240 13020,00 (Тринадцять тисяч двадцять гривень 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Послуги щодо передавання даних і повідомлень 61.10.1
(оплата місцевих та міжмісцевих розмов стаціонарного телефонного звязку)
2240 20400,00 (Двадцять тисяч чотириста грн.00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Продаж рекламного місця чи часу в Інтернеті 63.11.3
(оплата послуг веб-хостингу)
2240 2016,00 (Дві тисячі шістнадцять грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення 62.02.2
(супровід програмного продукту "Парус-Бюджет" та "Парус-Консолідація")
2240 19600,00 (Дев`ятнадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування 38.11.2
(послуги щодо вивезення та знешкодження твердих побутових відходів)
2600,00 (Дві тисячі шістсот грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Послуги звязку інтернетом проводними мережами 61.10.4 2240 24000,00 (Двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Видатки на відрядження згідно авансових звітів в межах України 2250 99000,00 (Дев`яносто дев`ять тисяч грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Оплата проїзду за маршрутними листами 2250 1000,00 (Одна тисяча грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 35.30.1

(відшкодування витрат за теплопостання згідно договору з Інститутом колоїдної хімії води ім. Думанського НАН України

2271

41800,00 (Сорок одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.)

Без застосування процедур закупівлі протягом року
Вода природна 36.00.1 та Послуги каналізаційні 37.00.1: 2272
відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення згідно договору з  Інститутом колоїдної хімії води ім. Думанського НАН України 2290,24 (Дві тисячі двісті дев`яносто грн. 24 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення згідно договору з ДНВП "Укрінжгеодезія" 4009,76 (Чотири тисячі дев`ять грн. 76 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Енергія електрична 35.11.1: 2273
відшкодування витрат за електроенергію згідно договору з  Інститутом колоїдної хімії води ім. Думанського НАН України 43264,32 (Сорок три тисячі двісті шістдесят чотири грн. 32 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
електроенергя згідно договору з ПАТ "Київенерго" (в межах тимчасового кошторису) 47179,13 (сорок сім тисяч сто сімдесят дев`ять грн. 13 коп.) Без застосування процедур закупівлі

1-й квартал 2015

Погашення кредиторської заборгованості
за 2014 рік
2800 206,00 (Двісті шість грн.00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року
Оплата штрафів, пені, тощо 2800 6294,00 (Шість  тисячі двісті дев`яносто чотири грн. 00 коп.) Без застосування процедур закупівлі протягом року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24 лютого 2015 року  №   2  

Голова комітету з конкурсних торгів                                    Т.О. Горобець

Секретар комітету з конкурсних торгів                                В.Г. Бакуменко

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group