Інформація щодо нормативних підстав здійснення державного контролю за забрудненнями в морському середовищі

Враховуючи суспільний резонанс, викликаний здійсненням державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища заходів державного нагляду (контролю) у портах, Державна екологічні інспекція України повідомляє наступне:

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275, Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства зокрема:

а) про екологічну та радіаційну безпеку

в) про охорону, раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів, зокрема щодо:

використання, відтворення і охорони морського середовища і природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу України;

н) щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій із шкідливими речовинами та сумішами.

Пунктом «и» статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначена  компетенція  Державної екологічної інспекції України належить: в частині виконання відбору проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, вод лляльних, баластних (крім ізольованого баласту), зворотних, поверхневих, морських. 

Відповідно до статті 44 Водного кодексу України, водокористувачі зобов'язані: безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів і надавати їм безоплатно необхідну інформацію.

Відбір проб води з баластної системи, яка планується до скидання, здійснюється з баластної системи судна згідно вимог ДСТУ ISO 5667-10:2005. Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанова щодо відбирання стічних вод та КНД 211.1.0.009-94. «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод». 

У разі скиду  таких баластних вод з перевищенням вмісту забруднюючих речовин в них в акваторії морських портів, відповідно до статті 111 Водного кодексу України,  забруднювачі компенсують збитки, завдані ними внаслідок порушень водного законодавства, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України. Ці збитки розраховуються відповідно до такс для розрахунку розміру визначення збитків, заподіяних у результаті забруднення із суден, кораблів і інших плавучих засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.1995 № 484.

Відповідно до пункту 11 розділу ІІ Методики обчислення розміру збитків від забруднення нафтою, затвердженe постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 631, обчислення розміру збитків від шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, здійснюється Держекоінспекцією та її морськими екологічними інспекціями на підставі  протоколів та інших матеріалів, що підтверджують факт забруднення.


Довідково інформуємо, що статтею 80 Кодексу торговельного мореплавства України встановлено, що судно або вантаж можуть бути затримані в морському порту капітаном порту до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником на морську вимогу Держекоінспекції.

Відповідно до статті 91 цього Кодексу, кожне судно зобов'язане до виходу з морського порту одержати на це дозвіл капітана порту.

Капітан морського порту повинен відмовити у видачі дозволу на вихід з порту в разі:

г) рішення уповноважених законодавством державних органів (органів доходів і зборів, санітарно-карантинної служби, органів рибоохорони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, та прикордонної служби).


Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачені, зокрема, адміністративні стягнення на капітанів суден (або інші посадові особи)  щодо порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення (стаття 591), невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами (статті 69), невиконання законних розпоряджень чи приписів морських екологічних інспекцій (1885). Розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначені даними статтями має право виключно державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища.


eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці