До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

Державна екологічна інспекція України  пропонує  представникам інститутів громадянського суспільства  (далі – ІГС) подати відповідні документи для участі у формуванні складу ініціативної групи з підготовки чергових Установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Держекоінспекції.

Дя участі у формуванні складу ініціативної групи ІГС надсилаються такі документи:

заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника ІГС  із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності ІГС (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника ІГС, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Скановані копії документів подаються в електронному вигляді на електронну адресу press@dei.gov.ua до 18:00 
9
 червня 2020 року


ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці