«Цвітіння» Чорного моря

У сезони, коли відбувається значне підвищення температури повітря, в акваторії прибережних морських вод спостерігаються явища «цвітіння» морської води. В теплий період року найчастіше в межах північно-західного шельфу Чорного моря спостерігаються процеси евтрофікації, Під процесом евтрофікації, розуміють «розмноження» органічної речовини у водному об’єкті під дією зовнішніх і внутрішньо-водоємних факторів. Це є однією із серйозніших екологічних проблем, з якою зіштовхуються майже всі країни. До евтрофікації схильні практично будь-які водні об’єкти і це є природним процесом.


Цей процес може розпочатись у травні, а закінчитись наприкінці серп­ня початку вересня, у зв’язку з різними факторами. Як свідчать багаторічні результати гідрохімічних спостережень, процеси евтрофікації морських вод мають природний характер, а їхня інтенсивність залежить від гідрометеорологічних умов і кількості біогенних речовин, що надходять у море з річковим стоком і атмосферними опадами.

У результаті антропогенного надходження біо­генних речовин у водні об'єкти в ході інтенсивного використання природних ресурсів, відбувається різке прискорення цього процесу. Це приводить до порушення природної біогеохімічно-збалансованої екосистеми, яке виявляється в утворенні великих площ «цвітіння» води в придонному шарі.

Так, в акваторії прибережних морських вод у червні цього року фіксується цвітіння водоростей в районі Одеської залива, та як наслідок,  на поверхні морської води виявлено плями жовто-зеленого кольору.

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища  Кримсько – Чорноморського округу відібрано проби морської води.

За результатами вимірювань відділу інструментально – лабораторного контролю Інспекції в зонах накопичення водоростей встановлено підвищення рівня завислих речовин. Інші хімічні показники забруднюючих речовин знаходяться нижче рівня гранично – допустимих концентрацій для морської води. Так чином, хімічне забруднення вод не встановлено.


Вищезазначені проби морської води передано для  експертної оцінки до Українського наукового центру екології моря.

Згідно інформації Українського наукового центру екології моря про результати досліджень в пробах води виявлено 99 % синьо-зеленої мікроводорості Nodularia spumigena Mert. ex Bornet et Flahault (Cyanoprokaryota) або Нодулярії піноутворюючої. Перше «цвітіння» води, викликане масовим розвитком Нодулярії спостерігали ще у 2010 році. Тоді воно охоплювало майже 80 % площі північно-західного шельфу Чорного моря. З того часу, щорічно відбувається «цвітіння» води, викликане масовим розвитком Нодулярії та охоплює різні площі.

У 2019 році «цвітінням» води, викликаним розвитком Нодулярії охоплено значні прибережні площі північно-західного шельфу Чорного моря від Дніпробузького району до Дунаю.

Нодулярія належить до токсичних мікроводоростей, як і всі ціанобактерії. Цей небезпечний токсин для життя тварин та людини ця мікроводорость продукує при низькій солоності вод (менше 9%0 ), протягом періоду з 1.06. 2019 по 9.06.2019 солоність прибережних вод вище 14 %0, тобто загрози для життя людини немає. Розвиток мікроводорості триває до 30-35 днів за умов штилю. 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці